księgowość

Kim jest doradca podatkowy i czym się zajmuje?

Profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w Polsce wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, czyli na początku lat 90-tych. Oficjalnie zawód ten został uznany jednak dopiero w 1997 roku. Jest więc dość młodym zawodem. Podstawy i warunki funkcjonowania oraz zasady działania samorządu doradców podatkowych określają zapisy w ustawie z 1996 roku, tym samym stał się zawodem regulowanym, czyli takim, który jest określany przepisami. Dzięki temu stał się zaliczany do zawodów zaufania publicznego.

Czym się zajmuje doradca?

Do podstawowych czynności doradztwa podatkowego zaliczamy:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień płatnikom, inkasentom oraz podatnikom na ich zlecenie lub ich rzecz; opinie te dotyczą zakresu obowiązków i praw podatnika;
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji oraz udzielanie pomocy w tym zakresie, w imieniu i na rzecz podatnika, płatnika, inkasenta;
  • sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie; pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy, informacje oraz inne dokumenty, obowiązek złożenia, których wynika z przepisów prawa podatkowego.

Aby uznać, że dana czynność jest czynnością, za którą odpowiedzialny będzie doradca podatkowy, muszą być zlecone lub wykonane na jego rzecz, właśnie przez wyżej wymienione podmioty, czyli podatnika, płatnika, inkasenta.

Z czym zgłosić się do doradcy?

Najprościej mówiąc, do doradcy podatkowego, którego znajdziemy w każdym dobrym biurze rachunkowych, zgłaszamy się ze wszystkimi niepewnościami i wątpliwościami, które dotyczą prawa podatkowego. Jest ono niekoniecznie czytelne dla przeciętnego obywatela, który nie jest obeznany z prawniczym żargonem. Doradca pomaga także zminimalizować obciążenia podatkowe, wykorzystywać wszystkie dostępne ulgi podatkowe oraz opracować korzystne sposoby płatności i rozliczeń podatkowych. Nie tylko osoby fizyczne mogą korzystać z usług doradcy, również przedsiębiorstwa zgłaszające się do biura rachunkowego mogą liczyć na prowadzenie księgowości w tym ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz zarządzanie finansami i przygotowanie sprawozdań.

Ważnym punktem jego działalności jest opracowywanie optymalnych podatkowo kierunków działań firmy. Więc najważniejszą umiejętnością doradcy jest nie tylko zajmowanie się czysto techniczną pracą, ale przede wszystkim umiejętnością korzystania z wiedzy prawa podatkowego i wykorzystania go w praktyce.