komunikacja w biznesie

Komunikacja bezpośrednia w biznesie

Prowadzenie biznesu w pojedynkę, w zupełnej izolacji od świata jest niemożliwym do realizacji absurdem. Biznes wymaga komunikacji. Jak bardzo jest ważna i w jaki sposób realizowana jest komunikacja w biznesie?

Komunikacja – niezbędny element biznesu

Prowadzenie interesów to ciągłe niezbędne komunikowanie się. Propozycja współpracy, oferta produktowa, zapytanie ofertowe – wszystko to są komunikaty używane w biznesie na co dzień.
Gdy się nad tym głębiej zastanowimy, dochodzimy do wniosku, że komunikacja w biznesie nie tylko jest jedną z podwalin udanego biznesu, ale jedną z podwalin biznesu w ogóle. Jest jak zaprawa spajająca cegły, bez której nie są one murem, ale zaledwie stertą materiału budowlanego, która w takiej postaci niczemu nie służy. Możemy zatem mieć idealny i pożądany produkt, ale jeśli nie użyjemy żadnych narzędzi komunikacji, by poinformować rynek i potencjalnych kontrahentów o jego istnieniu, nie możemy powiedzieć, że oto właśnie robimy dobry biznes.

Komunikacja bezpośrednia – najstarsza i najskuteczniejsza

Komunikowanie się w biznesie przybiera wiele form. Nadal cenioną jest stara i skuteczna metoda komunikacji bezpośredniej, czyli mówiąc wprost – prowadzenia rozmów, najlepiej face – to – face. Wtedy w komunikacji wykorzystujemy nie tylko przekaz werbalny, ale również tak zwaną mowę ciała. Istnieje wiele różnych szkół odczytywania i interpretacji komunikatów niewerbalnych, którymi warto się zainteresować, nawet jeśli sam nie zamierzasz stosować tego typu technik w prowadzeniu rozmów. Będziesz w stanie rozpoznać, kto przy ich pomocy próbuje „zaczarować” ciebie.

Zalety komunikacji bezpośredniej w biznesie

Wielką zaletą komunikacji bezpośredniej, jest błyskawiczny feedback ze strony rozmówcy. Nawet brak odpowiedzi, jest w tym momencie odpowiedzią, ponieważ mamy pewność, że komunikat dotarł. Rozmówca musi się w danym momencie określić – „tak”, „nie”, czy „zastanowię się”. Nie może po prostu udawać, że komunikat nie dotarł. Poza komunikacją bezpośrednią istnieje wiele innych kanałów, jednak ten jest wciąż niepokonanym numerem jeden.