Ogólna charakterystyka Portalu Leśno-Drzewnego

Portal leśno-drzewny to miejsce gdzie ludzie zainteresowani tematyką handlu drewnem mogą znaleźć przydatne informacje. Na portalu możemy znaleźć informacje dotyczące reguł zawartych w nowych zasadach handlu drewnem, które określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Portal Leśno-Drzewny umożliwia dostęp do aplikacji gdzie można składać oferty kupna i sprzedaży drewna.

Struktura portalu

Portal składa się z serii elementów, które ułatwiają znalezienie potrzebnych nam informacji. Lewa strona portalu przedstawia listę nawigacyjną. Z kolei na górze strony można znaleźć pole wyszukiwarki, która pozwala wyszukiwać informacje na portalu. Portal leśno- drzewny posiada wbudowany kalendarz, w którym znajdziemy informacje o dacie i wydarzeniach związanych z obrotem drewna. Newsy związane z obrotem drewnem znajdują się w sekcji „aktualności”, można także za subskrybować kanał RSS. Kanał RSS umożliwia śledzenie informacji pojawiających się na łamach portalu. Portal Leśno-Drzewny jest podzielony na kilka tematycznych działów.

Sekcja pierwsza związana jest i odnosi się ogólnie do handlu drewnem oraz regulacji prawnych z nim związanych.

Druga sekcja traktuje o działalności Komisji Leśno-Drzewnej. Zadaniem komisji jest formułowanie sugestii i opinii na temat sprzedawszy drewna przez Lasy Państwowe, ma ona także zapewnić przejrzystość zasad sprzedaży drewna.

Trzecia sekcja daje dostęp do aplikacji, dzięki którym można handlować drewnem. Są to aplikacje wspierające pracowników LP.  W ostatniej sekcji znajdują się linki do stron internetowych o tematyce leśniczej i drzewiarskiej.