Różnice między adwokatem, a radcą prawnym

Rozróżnienie pomiędzy radcą prawnym a adwokatem to nie lata problem dla części społeczeństwa nieobytej z prawem i prawnym nazewnictwem. Rozwód, sprawa karna, sprawa cywilna, podział majątku… do kogo zgłosić się o pomoc? Pomimo iż na pierwszy rzut oka istnienie różnic pomiędzy tymi profesjami wydaje się oczywista, o tyle wskazanie tych różnic jest już nie lada kłopotem. Dzieje się tak dlatego, że przez ostatnie parę lat można było zauważyć tendencję do zacierania się granic tych dwóch zawodów. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela, zapoznanie się z tymi różnicami jest ważne, ponieważ dzięki temu można zaoszczędzić i czas i pieniądze, które tracimy na odwiedzanie ludzi, którzy nie będą nam w stanie pomóc.

Czym zajmuje się radca?

Praca radcy prawnego jest oparta na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz przygotowaniu projektów akt prawnych. Radcy mogą występować przed urzędami i sądami. Zakres obowiązków i zasady wykonywania zawodu regulowany jest ustawą o radcach prawnych. Radca może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy, czyli przedsiębiorca, który chciałby mieć etatowego prawnika, musi poszukiwać go wśród radców prawnych. Jest to stosunkowo młody zawód, ponieważ powstał w latach 60-tych. XX wieku. W ciągu tych lat ulegał przekształceniom i zyskiwał coraz więcej możliwości. Dziś może zajmować się sprawami z zakresu sądu administracyjnego, rodzinnego, czy cywilnego. Mogą także świadczyć usługi w zakresie praktycznie wszystkich kodeksów w tym cywilnego, pracy, ubezpieczeń oraz prawa rodzinnego. Reprezentować mogą jedną ze stron podczas spraw spadkowych, podziału majątku, ustalania opieki nad dziećmi oraz ustalania alimentów.

Adwokat — prawo karne, prawo cywilnego

Najważniejszą dziedziną prawa, która wciąż pozostaje w pełni w rękach adwokata, jest prawo karne. Tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Adwokat nie może wykonywać swej pracy w ujęciu o umowę o prace. Mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Wykonywanie zawodu adwokata jest regulowane przez prawo o adwokaturze, które ustala także, na czym polega zawód adwokata. Wymienione są tam takie aspekty jak świadczenie pomocy prawnej, czyli udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądem.

Różnice w tych dwóch zawodach coraz bardziej się zacierają, coraz częściej słychać głosy o ich połączeniu. Polska jest bowiem jedynym w Europie państwem z tak widoczną dualnością zawodów prawnych.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią- adwokat Kraków Maciej Przebindowski .